Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2008

Μια τάξη, όπως την θέλουμε
Αν παρατηρήσουμε με ποιο τρόπο γίνεται η επεξεργασία ενός θέματος που έχει γλωσσική και κοινωνιολογική διάσταση και πώς συντελεί αυτός ο τρόπος στην κατανόηση των τεχνικών επικοινωνίας τότε ίσως να καταλάβουμε και ποια μικρά σημεία μπορούμε και πρέπει να αλλάξουμε στο δικό μας εκπαιδευτικό σύστημα. Δείτε και ακούστε το σχετικό video. προβληματιστήτε και σκεφτήτε τις αλλαγές.

Δεν υπάρχουν σχόλια: