Τρίτη, 6 Ιανουαρίου 2009

Σχολική φοβία και σκασιαρχείο


Σκεφθήκατε ότι είναι πιθανό το εφηβικό σκασιαρχείο να έχει τις ρίζες του στη φοβία των πρώτων σχολικών χρόνων, παρά το ότι η σχολική φοβία, ως σύμπτωμα και αποτέλεσμα εκδηλώνεται σε όλες τις ηλικίες; Η σχολική φοβία μπορεί να οφείλεται στο άγχος του αποχωρισμού από την μητέρα (στις μικρές ηλικίες), αλλά και γενικότερα στα ποικίλα οικογενειακά άγχη, την αρνητική στάση των γονέων προς στο σχολείο, μια τραυματική εμπειρία των πρώτων ημερών στο σχολικό χώρο, τη χαμηλή σχολική επίδοση. Το "Σκασιαρχείο" που αυξάνεται με την ηλικία θα μπορούσε να οφείλεται σε οικογενειακά προβλήματα που επικεντρώνονται στην παραμέληση του παιδιού, στην απόρριψή του από το οικογενειακό περιβάλλον, στην μικρή αναγνώριση των ικανοτήτων του από τους δασκάλους του, στην σχολική αποτυχία. Συνήθως συνοδεύεται από αντικοινωνική συμπεριφορά, οι απουσίες του παιδιού δεν είναι συστηματικές αλλά διακόπτονται, περιπλανάται εκτός σπιτιού χωρίς σαφή προορισμό και το βασικότερο: δεν είναι ενημερωμένοι οι γονείς. Οι εξατομικευμένες λύσεις ως αντιμετώπιση του προβλήματος είναι ενδεδειγμένες. Εξαιρώντας την άμεση τιμωρία, όπως την σωματική ή τις επιπλήξεις με ακραίο λεξιλόγιο και μειωτική συμπεριφορά από τους γονείς ή τους δασκάλους, η αναπλαισίωση θα μπορούσε να υποστηρίξει αποτελεσματικά τη διαδικασία επανένταξης. Η αναπλαισίωση ως κύρια μέθοδος της οικοσυστημικής προσέγγισης είναι η ερμηνεία του προβλήματος συμπεριφοράς με εναλλακτικό τρόπο, η τοποθέτησή του σε ένα νέο πλαίσιο αντίληψής του.

Δεν υπάρχουν σχόλια: