Κυριακή, 8 Φεβρουαρίου 2009

Εμείς οι Έλληνες ...


"Η Ιστορία διδάσκει ότι οι Έλληνες ό,τι κερδίζουν εις τον πόλεμον το χάνουν εις την ειρήνην. Παράδειγμα το 1920. Παράδειγμα το 1940 και τόσα άλλα. Και το χάνομεν διότι έχομεν την κακήν συνήθειαν να καθιστώμεν τα εθνικά μας θέματα, κατά προτίμησιν μάλιστα, αντικείμενον εντόνων πολιτικών ανταγωνισμών, ανταγωνισμών οι οποίοι πολλές φορές παίρνουν την μορφήν της πατριδοκαπηλείας και καταλήγουν σε διχασμούς. Είναι γνωστόν όμως, ότι από την στιγμήν που ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής θα καταστή θέμα εσωτερικής δημαγωγίας, δεν είναι δυνατόν να εύρη λύσιν ευτυχή. Και τούτο διότι [...] πρώτον [...] οι αντίπαλοί μας και γενικώτερον οι ξένοι εκμεταλλεύονται τους διχασμούς μας, που οδηγούν πολλάκις εις αποκάλυψιν όχι μόνον των αδυναμιών, αλλά ακόμη και των μυστικών μας. Και δεύτερον και σπουδαιότερον, διότι αι Κυβερνήσεις, από τον φόβον ότι μπορούν να κατηγορηθούν δια μειοδοσίαν ή και δια προδοσίαν ακόμη - και αυτό είναι πολύ σύνηθες πράγμα - χάνουν την δυνατότητα των ελιγμών και χάνουν προπαντός πολύτιμες ευκαιρίες που θα επέτρεπαν την ικανοποιητικήν διευθέτησιν των προβλημάτων. Εις αυτά [...] θα πρέπει να προστεθή και η αδυναμία μας να εκτιμούμεν διεθνείς συγκυρίες. [...]
Κωνσταντίνος Καραμανλής,Ι[Πρωθυπουργός της Ελλάδας: 1955-1958, 1958 - 1961, 1961 - 1963, 1974 - 1980] 30 Οκτωβρίου 1975, Ομιλία στην Ελληνική Βουλή


2009: Έχει αλλάξει κάτι;

Δεν υπάρχουν σχόλια: