Σάββατο, 13 Ιουνίου 2009

Ο Σόλων ο Αθηναίος και η πολιτική του σκέψη


Ο Σόλων, που χαρακτηρίζεται σήμερα ως ειρηνικός επαναστάτης, αφού τίποτε δεν επέβαλε δια της βίας και δεν εγκαθίδρυσε τυραννικό καθεστώς, αν και είχε την απόλυτη εξουσία για να το κάνει, απευθυνόμενος στους πολίτες λέει:
"Αν πάθατε συμφορές εξαιτίας της ανανδρίας σας, μην αποδίδετε μέρος αυτών στους θεούς. Γιατί σεις οι ίδιοι καταστήσατε αυτούς (τους τυράννους) ισχυρούς μια και τους δώσατε στηρίγματα, και εξαιτίας αυτού έχετε περιπέσει σε ταπεινωτική δουλεία.
Κι ενώ ο καθένας από σας ξεχωριστά βαδίζει στα ίχνη της αλεπούς, όλοι μαζί έχετε νου νωθρό. Γιατί δίνετε προσοχή στη ρητορική δεινότητα και στα λόγια δόλιου άνδρα, αλλά στα έργα δεν βλέπετε τίποτα να γίνεται. Από το σύννεφο γίνεται το σφοδρό χιόνι και το χαλάζι, και από τη λαμπρή αστραπή γίνεται η βροντή. Από τους ισχυρούς άνδρες καταστρέφεται η πόλη και από απειρία ο λαός συνήθως πέφτει στη δουλεία ενός τυράννου. Και αυτόν που υψώθηκε πολύ δεν είναι εύκολο να τον γκρεμίσεις ύστερα, αλλά πρέπει από πριν να προνοεί κανείς για όλα".
Όπως φαίνεται, για μια ακόμη φορά, σε τούτο τον τόπο τα έχουν πει και γράψει όλα εδώ και πολλά χρόνια. Η ανυποληψία του σχολείου όμως γίνεται αίτιο και αιτιατό της αλογίας και της απάθειάς μας σε ό,τι απαιτεί πνευματική εγρήγορση.

Δεν υπάρχουν σχόλια: