Σάββατο, 17 Οκτωβρίου 2009

Περιοδικό 'Εθνική Αγωγή" Γεωργίου Δροσίνη

Στο περιοδικό 'Εθνική Αγωγή" του Γεωργίου Δροσίνη, που κυκλοφόρησε στην Ελλάδα στο τέλος του 19ου αιώνα περιλαμβάνεται το ακόλουθο κείμενο, το οποίο παραθέτουμε, έτσι ως έχει, προκειμένου ο αναγνώστης να πληροφορηθεί και να απολαύσει την γραφή της εποχής:

Δεν υπάρχουν σχόλια: